free webpage hit counter

Anneke Huigens ancestors - Anneke & Henk's travel and genealogy website

Go to content

Anneke Huigens ancestors

Family > Genealogy

no

naam

Geboorte
jaar

Geboorteplaats

Overlijdens
jaar

Beroep

1

Anneke / Dirk Jan / Jellien

       

2

Hendrik Willem Huigen

1923

Hoogsoeren

1981

rijksambtenaar

3

Froukje Hiemstra

1928

Idsegahuizum

 

verpleegkundige

4

Dirk Huigen

1900

Apeldoorn

1978

administratief medewerker 

5

Anna Wilhelmina Dicou

1895

Grietenhausen (Dld)

1984

 

6

Jan Hiemstra (foto)

1892

Arum

1968

boer

7

Henderina Postma (foto)

1895

Piaam

1986

 

8

Dirk Huigen (foto)

1860

 

1890

landbouwer

9

Heintje Hulleman (foto)

(1869)

     

10

Hendrikus Marinus Dicou

       

11

Willemina Nijhoff

(1863)

     

12

Jelle Durks Hiemstra (foto)

1853

Franeker

1925

paardenkoper en boer

13

Froukje Freerks de Boer (foto)

1860

Koudum

1941

 

14

Pieter J.Postma (foto)

1870

Piaam

1960

boerenknecht

15

Hinke Wouters (foto)

1870

Exmorra

1941

dienstmeid

16

Johannes Huigen

1826

Apeldoorn

 

landman

17

Willemina Bloemendal

(1831)

Apeldoorn

   

18

Marten Hulleman (foto)

1817

Apeldoorn

   

19

Maria van Asselt (Miete) (foto)

1828

Elspeet

   

24

Durks Durks Hiemstra

1809

Kubaard

voor 1878

landbouwer

25

Joukjen Harkes de Boer

1817

Tsjom

voor 1878

 

26

Freerk Sijbolts de Boer

     

landbouwer

27

Mintje Hendriks Keizer

       

28

Johannes Tjeerds Postma

1832

Allingawier

1910

arbeider

29

Geertje Pieters Dijkstra

1836

Piaam

1895

 

30

Sjierk Wouters (foto)

     

schoenmaker

31

Henderina van der Veen (foto)

       

32

Derk (Collemeijer) Huygen

1789

Apeldoorn

 

boerenknecht

33

Johanna Goossens Hulleman

(1790)

Hoogsoeren

 

landbouwster

34

Gerrit Bloemendal

     

landbouwer

35

Aaltje Jans

     

landbouwster

48

Dirk Jelles Hiemstra *

(1771)

 

1818

 

49

Trijntje Tjebbes

(1774)

 

1819

 

56

Tjeerds Sikkes Postma

1794

Schraard

1878

boer

57

Jeltje Ottes de Vries

1795

Schettens

1852

 

58

Pieter Thomas Dijkstra

1794

Makkum

1873

boerenknecht

59

Jetske Ages Agema

1800

Ferwoude

1892

dienstmaagd

64

Huibert Huijgen

1753

Apeldoorn

1822

 

65

Jenneken Collemeijer

(1756)

Apeldoorn

1840

 

66

Goossens Janssen

   

1808

 

67

Judith Hessel

       

96

Jelle Rintjes

   

(1777)

 

97

Jetkse Dirks

   

(1777)

 

112

Sikke Pieters Postma *

1744

Wons

1826

boer

113

Grietje Tjeerds Feenstra

1755

Schraard

1844

 

114

Otte Johannes de Vries

1757

Witmarsum

   

115

Doetje Pieters

   

1802

 

116

Thomas Cornelis

   

1807

 

117

Jetske Sickens

     

turfmeetster

118

Age Ages Agesma

   

1805

 

119

Jetske Pieters

   

1800

 

128

Jan Huijgen

(1720)

   

molenaar

129

Christina Bovendorp

       

130

Derk Kollemijer

       

131

Antonette

       

224

Pieter Sikkes (Pytter Sickes)

(1700)

 

1755

boer

225

Bregtje Wijbes

(1715)

Makkum

1803

 

226

Tjeerd Sjoerds Feenstra *

1728

     

227

Hin(c)ke Tjalkens

       

228

Johannes Johannes

       

229

Douwtje Ottes

       

237

Boukjen Ages

       

238

Pieter Rintjens

       

239

Trijntje Klazes

       

448

Sikke Pieters (Pytters)

(1675)

     

452

Sjoerd Tjeerds

       

453

Wypkje Claases

       

*

sinds 1811

       

( )

jaartal bij benadering

       
Back to content